1984
Plastik destek halkasına sahip ilk çift dudaklı contanın tanıtımı